Akkermansia muciniphila – mała bakteria od zadań specjalnych

Suplementacja

Agenda

1. Mikrobiota i jej udział w patogenezie zaburzeń metabolicznych.
2. Żywienie dla zaburzonego mikrobiomu.
3. Probiotykoterapia jako element optymalnego żywienia.
4. Akkeremncia muciniphila dlaczego wybija się na pozycję gwiazdy w terapii dietetycznej pacjentów z chorobami metabolicznymi.
5. Praktyczne zasady zastosowania Akkermencia muciniphila w gabinecie.

O prowadzącym

prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska
Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska - w 1989 ukończyła studia na Wydziale Biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalnością: Biologia molekularna/bioenergetyka. W latach 1986-1989 odbyła staże naukowe poświęcone badaniu roślinnych małych jądrowych RNA w Zakładzie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Po obronie pracy magisterskiej dostała propozycję pracy w Katedrze Biochemii Pomorskiej Akademii Medycznej. Od października 1989 praca koncentrowała się na badaniach prowadzonych w Katedrze- jej wynikiem było napisanie i obrona (w 1995) pracy doktorskiej „Wpływ jonów fluorkowych na aktywność dehydrogenazy bursztynianowej uzyskanej z kory nerki wieprzowej oraz opublikowanie (wraz ze współpracownikami z Katedry Biochemii) jednego artykułu w czasopiśmie zagranicznym oraz sześciu czasopismach krajowych. Ewa Stachowska uzupełniła studia w kierunku żywienia człowieka i w 2000 roku ukończyła Studia Podyplomowe na Kierunki Technologia Żywności i Żywienia Człowieka na Wyższej Szkole Rolniczej (obecny ZUT) w Szczecinie. Praca habilitacyjna dotyczyła wpływu sprzężonych dienów kwasów tłuszczowych ( CLA) na progresję procesu zapalnego w makrofagach. Badania poszerzono o prace związane ze poznaniem mechanizmu przekazywania sygnału przez błonę makrofagu do wnętrza komórki (sygnaling komórkowy), statusu antyoksydacyjnego oraz ekspresji białek powierzchniowych w makrofagach hodowanych z dodatkiem izomerów CLA. Wyniki wszystkich prac dotyczących CLA zostały przedstawione w wielu artykułach zagranicznych. W roku 2011 zostały opublikowane prace poświęcone niealkoholowemu i alkoholowemu stłuszczeniu wątroby (NAFLD). W latach 2008 prof. Ewa Stachowska organizowała od podstaw nauczanie przedmiotów na nowo otwartym kierunku nauczania na PUM – Dietetyce. Prof. Ewa Stachowska w 2011 została powołana na eksperta Ministra w pracującego nad stworzeniem wytycznych nauczania dietetyki w ramach tworzenia Krajowych Rad Kwalifikacyjnych a w 2012 została powołana na eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W roku 2009 została wyróżniona nagrodą Ministra Zdrowia I stopnia za rozprawę habilitacyjną " Wpływ sprzężonych dienów kwasu linolowego na syntezę pochodnych kwasu arachidonowego i linolowego w monocytach/makrofagach"; W ostatnich latach kierowała 3 projektami badawczymi: 1.Nutrigenomika jako narzędzie służące do opracowania strategii żywienia osób z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby NN404150539. 2.Dieta CRON jako alternatywa dla sportowców kończących karierę sportową. 2011/01B/NZ7/04251. 3.Odżywianie i stan mikroflory jelitowej jako potencjalna przyczyna zaburzeń funkcjonowania emocjonalnego człowieka. FSN (2018). W obecnej chwili prace badawcze skoncentrowane są na badaniu mikrobioty jelitowej w kontekście żywienia osób z chorobami przewodu pokarmowego oraz niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby. Dorobek naukowy prof. Ewy Stachowskiej obejmuje ponad 150 publikacji opublikowanych w większości w recenzowanych czasopismach w tym z zagranicznych z listy filadelfijskiej. Sumaryczny impact factor z lat 2015-19 wynosi ponad 160, indeks Hirscha 13. Liczba cytowań (bez autocytowań) 474. Specjalista biologii medycznej i nauk o żywieniu. Doświadczenie zawodowe zdobyła m. in. w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Collegium Medicum UJ, Universidad de Navarra (Hiszpania), Strydehlyde University (Wielka Brytania). Kieruje Zakładem Biochemii i Żywienia Człowieka PUM. Bada nowoczesne rozwiązania w dietoprofilaktyce i dietoterapii.
NOWOŚĆ
98.28 zł
prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska Data premiery:April 17, 2023, 8 p.m. Czas trwania: 1 godz 12 min
Certyfikat ukończenia
Prezentacja
ze szkolenia
Materiały dodatkowe
To szkolenie należy do cyklu: XI Rajd Nowoczesnej Dietetyki Zobacz więcej