Probiotyki - zbędny suplement czy panaceum na wszystko?

Suplementacja
Dietetyka kliniczna
Choroby dietozależne

Czego się nauczysz?

Czym jest mikrobiota jelitowa oraz jak możemy ją modyfikować? Czym są probiotyki oraz pod jakimi postaciami występują? Jak wyglądają zalecenia do probiotykoterapii w wybranych jednostkach chorobowych?

Agenda

AGENDA

 1. Wprowadzenie – mikrobiota jelitowa
 2. Metody modyfikacji mikrobioty: prebiotyki, probiotyki i synbiotyki; żywność funkcjonalna; transfer mikrobioty kału
 3. Probiotyki – definicja
 4. Szczepozależność
 5. Postaci probiotyków – preparaty jedno i wieloszczepowe
 6. Znaczenie dawki
 7. Jakość preparatów probiotycznych
 8. Skuteczność kliniczna probiotyków
 9. Wskazania do probiotykoterapii
  • biegunka infekcyjna 
  • biegunka poanybiotykowa
  • biegunka podróżnych
  • eradykacja Helicobacter pylori
  • zespół jelita nadwrażliwego (IBS)
  • nieswoiste zapalenia jelit (IBD)
  • alergia
  • inne zastosowania
 10. Bezpieczeństwo stosowania

O prowadzącym

Anna Bartnicka Kierownik działu naukowego Instytutu Mikroekologii w Poznaniu
Mgr Anna Bartnicka - Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, na kierunku analityka medyczna. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich w Klinice Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Tematyka jej pracy doktorskiej obejmuje mikrobiotę przewodu pokarmowego noworodków oraz czynników na nią wpływających. Do jej głównych zainteresowań należy mikroflora jelitowa i jej znaczenie w zdrowiu i chorobie oraz probiotykoterapia. Jest wykładowcą na konferencjach medycznych oraz autorką licznych publikacji naukowych z tematu mikrobioty i probiotyków.
207.87 zł
Anna Bartnicka Data premiery:June 19, 2018, 7 p.m. Czas trwania: 2 godz 29 min
Certyfikat ukończenia
Prezentacja
ze szkolenia
Materiały dodatkowe
To szkolenie należy do cyklu: IEŻ 2018 Zobacz więcej