Kalkulatory

Kalkulatory dietetyczne dostępne na Portalu dla dietetyków wykorzystują zaawansowane algorytmy opracowane na podstawie wzorów i tabel uzywanych przez najlepszych specjalistów z dziedziny dietetyki.

 • BMI
 • WHR
 • Należna masa ciała
 • PPM
 • CPM
 • PRAL
 • YMCA

BMI

BMI (Body Mass Index) - inaczej nazywany wskaźnikiem Queteleta II. Aby obliczyć nasze BMI należy podzielić masę ciała (w kilogramach) przez wzrost (w metrach) podniesiony do kwadratu. BMI może być wskaźnikiem pomocnym do oceny ryzyka wystąpienia niedożywienia lub otyłości i ich konsekwencji. Należy pamiętać, że wskaźnik ten nie zawsze jest wiarygodny. U osób, które dużo trenują i mają zwiększoną ilość tkanki mięśniowej będzie on dawał fałszywie zawyżone wyniki. Nie można go też stosować u dzieci.

WHR

Wskaźnik WHR (Waist to Hip Ratio) - określa stosunek obwodu talii do obwodu bioder. Pozwala on na określenie rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w organizmie oraz określenie typu otyłości. Wartości uzyskane przy pomiarze są podstawą do określenia czy dany typ otyłości jest:


 • Otyłością brzuszną (androidalną, centralną, wisceralną, typu jabłko). Ten rodzaj otyłości predysponuje do wystąpienia powikłań metabolicznych.

 • Otyłością pośladkowo - udową (obwodową, gynoidalną, typu gruszka)


 • Otyłość brzuszną stwierdza się, gdy wskaźnik WHR wynosi ≥ 0,8 u kobiet i ≥1 u mężczyzn. Natomiast aby zdiagnozować otyłość pośladkowo- udową wskaźnik WHR musi wynosić <0,8 u kobiet i <1 u mężczyzn.

  Należna masa ciała

  Aby obliczyć należną masę ciała możemy skorzystać z dwóch wzorów: Brocka i Lorentza. Oba z nich uwzględniają wysokość ciała podaną w centymetrach i przeliczaną różnymi współczynnikami. W uproszczeniu- wzory te pokazują jaka powinna być Twoja optymalna masa ciała przy naszym wskazanym wzroście.

  Wzór Brocka:
  Dla kobiet: wysokość ciała (cm) – 110
  Dla mężczyzn: wysokość ciała (cm) – 100

  Wzór Lorentza:
  Dla kobiet: wysokość ciała(cm) – 100 – (Wysokość ciała cm – 150)/2
  Dla mężczyzn: wysokość ciała (cm) – 100 – (Wysokość ciała cm – 150)/ 4

  PPM

  PPM (podstawowa przemiana materii) jest parametrem właściwie czysto teoretycznym, ponieważ określa zapotrzebowanie energetyczne w bardzo wąskich i specyficznych warunkach: w warunkach zupełnego spokoju fizycznego i psychicznego, w stanie czuwania, komfortu cieplnego, po 12 godzinach postu oraz minimalnie 8 godzinach snu. Jednym z najbardziej znanych wzorów do obliczenia PPM jest wzór opracowany przez Jamesa Arthura Harrisa i Francisa Gano Benedicta, w którym bierzemy pod uwagę wzrost, masę ciała i wiek. Wzór ten jest nieco różny dla mężczyzn i kobiet. Podstawową przemianę materii można też obliczyć ze wzoru Schofielda, Mifflina czy Henry’ego, który jest najnowszy. Równania Schofielda natomiast zostały zatwierdzone w 2001 roku przez specjalistów wielu organizacji: Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych (UNU).

  CPM

  CPM (całkowita przemiana materii) jest to ilość energii jaką powinniśmy dostarczać z pożywieniem aby zachować obecną masę ciała przy aktualnej aktywności fizycznej. Czyli innymi słowy całkowity, dobowy wydatek energetyczny. Aby go obliczyć należy wartość PPM obliczoną, z któregoś z czterech wyżej podanych wzorów pomnożyć przez współczynnik aktywności fizycznej.

  PRAL

  PRAL (Potencial Renal Acid Load), czyli upraszczając - potencjalne obciążenie nerek kwasem moczowym. Wskaźnik ten określa czy produkt, który spożywamy ma działanie zakwaszające czy alkalizujące nasz organizm. Interpretacja wyniku jest bardzo prosta:
  1. wartości powyżej 0 – potencjalne działanie zakwaszające
  2. wartości poniżej 0 – potencjalne działanie odkwaszające

  YMCA

  YMCA jest to wskaźnik pozwalający na określenie procentowej zawartości tłuszczu w organizmie. Do obliczenia wskaźnika YMCA potrzebna jest znajomość obwodu pasa i masy ciała. YMCA może stanowić narzędzie do śledzenia postępów w odchudzaniu.