• Kategorie
Regulacja prawna zawodu dietetyka
Data publikacji: July 8, 2016

Regulacja prawna zawodu dietetyka – wywiad z dietetykami
 

W związku z nowym projektem NFZ, powiązanym z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020 oraz wciąż nieuregulowaną sytuacją zawodową dietetyków, zapytaliśmy o zdanie na ten temat trzech znanych w Polsce dietetyków: Hannę Stolińską, Damiana Parola i Bartłomieja Pomorskiego. Dietetycy dostrzegają wiele korzyści płynących dla pacjenta z projektu. Na pytanie o obawy związane z projektem umożliwiającym darmowe porady dietetyczne dla kobiet  w ciąży i rodziców dzieci do 5. roku życia, cała trójka dietetyków nawiązała do zagrożenia związanego z tym, kto będzie udzielał tego typu porad.

PROJEKT NFZ – OPINIE DIETETYKÓW
 

Hanna Stolińska: „Jak usłyszałam o tym projekcie to trochę mi się przykro zrobiło, że bierzemy się tylko za dzieci, a mamy przecież wiele otyłych osób wśród dorosłych, a chcąc zmieniać żywienie dzieci, trzeba zacząć od rodziców, bo to oni decydują co dziecko kupuje, je – szczególnie w pierwszych latach życia, więc taki program powinien obejmować szerszą grupę. Z drugiej strony fajnie, że zaczynamy od czegokolwiek. Jest sporo programów wspomagających redukcję masy ciała, czy ogólnie zdrowe żywienie, ale często nie są one zakończone dużymi sukcesami, stąd obawa o rezultaty projektu. Jednak też im więcej takich programów, tym większa szansa na powodzenie, dlatego jestem pozytywnie nastawiona.” Istnieje obawa, czy faktycznie to dietetycy, będą udzielać porad żywieniowych. Hanna Stolińska przypomina „badanie przesiewowe w szpitalach miało być przeprowadzane z udziałem dietetyka i na każde 8 łóżek miał być zatrudniony dietetyk i niestety do tego nie doszło. Robią to obecnie pielęgniarki, więc obawiam się czy zatrudnienie dietetyków do tego projektu będzie realne.”

Damian Parol: „Mnie zastanawia w tym projekcie, kto ma udzielać porady dietetycznej. Ze względu na to, że obecna sytuacja prawna nie precyzuje, kogo możemy nazwać dietetykiem, dlatego może być to trudne do rozwiązania. Jeżeli udałoby się aby projekt faktycznie realizowały osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, to może on przynieść zdecydowanie wiele korzyści.”

Bartłomiej Pomorski: „Odnośnie projektu programu, według mojej wiedzy, nie jest doprecyzowane kto miałby udzielać porad dietetycznych. Oznacza to, że mogłaby to być położna czy też pielęgniarka, niekoniecznie dietetyk. To z kolei może doprowadzić do dalszej marginalizacji problemu regulacji naszego zawodu.”  
 

REGULACJA PRAWNA ZAWODU DIETETYKA – OPINIE DIETETYKÓW
 

Każdy z dietetyków, zapytany w naszym wywiadzie o regulację zawodu dietetyka, jest zdecydowanie za jej wprowadzeniem.

Hanna Stolińska: „Niestety każdy teraz może nazwać się dietetykiem, a można zrobić pacjentom bardzo dużą krzywdę. Spotykam się z przypadkami, gdzie zawód dietetyka wykonują osoby po kursach. Dlatego powinny być moim zdaniem wytyczne, aby móc nazwać się dietetykiem klinicznym. Technolodzy żywności czy trenerzy personalni są przygotowywani zupełnie do czego innego, niż prowadzenie dietoterapii pacjentów. Uważam, że przed założeniem działalności, dietetyk powinien być zobowiązany do przedstawienia odpowiednich dokumentów poświadczających jego kwalifikacje”.

Damian Parol: „Obecnie w Polsce dietetykiem możne nazwać się absolutnie każda osoba, nie mająca nawet podstawowego wykształcenia w tym zakresie. Jest wielu specjalistów ds. żywienia, coachów żywienia lub coachów zdrowia itd. Wszystko jest bardzo nieuporządkowane i osoba potrzebująca porady wykwalifikowanego specjalisty nigdy nie wie, na kogo trafi. Ta  sytuacja stwarza także problem na osi lekarz- dietetyk. Gdy lekarz chce odesłać pacjenta do dietetyka, może mieć obawy, że trafi on do kogoś kto ma szczątkowe wykształcenie w tym zakresie, bądź ma nienajlepsze doświadczenia po współpracy z niewykwalifikowanym dietetykiem, przez co nawet nie kieruje dalej pacjenta.” Aby pacjent trafiając do gabinetu dietetyka był bezpieczny i pewny, że ma do czynienia z profesjonalistą, dietetyk Damian Parol proponuje rozwiązanie, jakie obecnie funkcjonuje na Zachodzie: „Moim zdaniem przydałaby się w Polsce baza zarejestrowanych dietetyków, którzy zdaliby odpowiedni egzamin i posiadaliby licencję z numerem, która umożliwiłaby zidentyfikowanie danego dietetyka. Byłoby to rozwiązanie przypominające model amerykański.”

Bartłomiej Pomorski proponuje tymczasowe rozwiązania umożliwiające weryfikację wykształcenia dietetyków i absolwentów kierunków pokrewnych: „uważam, że dopóki kompetencje dietetyków nie zostaną uregulowane na stopie prawnej, powinny zostać podjęte odpowiednie działania, które ułatwią pacjentom rozróżnienie wykwalifikowanego specjalisty od osoby uzurpującej sobie tytuł dietetyka. Najprostszym narzędziem wydaje się być aktywna promocja członków Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków. Zgodnie z regulaminem PSD do struktur stowarzyszenia mogą dołączyć jedynie osoby, które udokumentują swoje wykształcenie. Myślę, że takie postępowanie ułatwi nam budowanie wizerunku dietetyka, wśród pacjentów czy też samych przedstawicieli grup medycznych, jako osoby wyedukowanej i posiadającej odpowiednie kwalifikacje, aby odpowiednim żywieniem wspierać proces leczenia pacjenta.  
 

PODSUMOWANIE
 

Podsumowując powyższe wypowiedzi dietetyków, regulacja zawodu dietetyka w Polsce, budzi nie tylko prawne ale i etyczne wątpliwości. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że nie ma pewności kiedy i czy w ogóle odpowiednie regulacje prawne wejdą w życie. Czekamy na również na Wasze opinie w tej sprawie w komentarzach.

Marzena Lamont

Marzena Lamont

Dietetyk

Główny dietetyk serwisu Kcalmar i współautorka oprogramowania Kcalmar.pro; specjalista ds. Zdrowia Publicznego, aktualnie doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Uczestniczyła w licznych konferencjach rozpowszechniając wiedzę z zakresu dietetyki, ukończyła dodatkowe kursy poszerzając swoją wiedzę. Jako dietetyk, realizowała program profilaktyki i promocji zdrowia 'Weź sobie zdrowie do …