• Kategorie
Zmiany w regulaminie Kcalmar.pro
Data publikacji: Aug. 6, 2016

Zmiany w regulaminie

Kcalmar.pro jest innowacyjnym oprogramowaniem. Tym, co wyróżnia nas na rynku z pewnością jest umiejętność słuchania naszych klientów. Dietetyku, martwiłeś się o to, w jaki sposób będziesz tworzyć jadłospisy dla osób, które nie korzystają ze skrzynki mailowej i postulowałeś o uwzględnienie potrzeb takich pacjentów? Zgodnie z Twoją sugestią, wprowadziliśmy nową funkcjonalność, a co za tym idzie… drobne zmiany w regulaminie, o których zostałeś już poinformowany drogą mailową.

Nowa funkcjonalność - zapraszanie pacjenta bez adresu e-mail

Do niedawna kartę pacjent w Kcalmarze.pro mógł mieć tylko użytkownik, który wcześniej udostępnił swój adres e-mail danemu dietetykowi i został przez tego dietetyka zaproszony do współpracy, czyli otrzymał na podany adres skrzynki link aktywacyjny z ankietą. Dziś, zgodnie z Twoją sugestią kartę pacjenta może mieć również osoba, która nie korzysta z elektronicznej skrzynki pocztowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz przechowywać pełną kartotekę swoich pacjentów w jednym miejscu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że prowadzenie części pacjentów online, a części w sposób tradycyjny było dla Ciebie uciążliwe np. z powodu obostrzeń dotyczących przechowywania danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem, uwzględniającym przepisy Unii Europejskiej, proces ochrony danych dotyczy głownie ich administratora, czyli Ciebie, dlatego że to Ty decydujesz o celach i możliwych środkach przetwarzania danych osobowych swojego pacjenta. Zatem musisz zabezpieczać je prawidłowo przed wyciekiem, kradzieżą bądź zwykłym zagubieniem laptopa czy teczki pełnej kart pacjentów. Zgodnie z naszym regulaminem Ty odpowiadasz za zebrane przez siebie dane pacjentów zaś my ponosimy odpowiedzialność w zakresie ich przetwarzania. Osoba korzystająca z opcji włączenia się do grona pacjentów danego dietetyka za pomocą zaproszenia wysłanego na wskazany adres e-mail wyraża zgodę na przetwarzanie przez Hermax sp. z o.o. swoich danych w ramach platformy Kcalmar.com oraz zezwala na przetwarzanie danych przez konkretnego dietetyka. Dzięki temu my możemy legalnie przetrzymywać dane pacjentów, a Ty mieć do nich wygodny dostęp.

Czym różni się „Konto Fikcyjnego Pacjenta” a „Konto Pacjenta”?

W naszym regulaminie spotkasz się z dwoma pojęciami odnoszącymi się do konta pacjenta – „Konto Fikcyjnego Pacjenta” i „Konto Pacjenta”. Zacznijmy od tego, że „Konto Fikcyjnego Pacjenta” zostało stworzone dla dietetyków, którzy obsługują pacjentów niekorzystających z poczty elektronicznej. Jak już wspominałem, w pierwszej wersji naszego oprogramowania pacjent mógł zostać zaproszony do współpracy za pomocą linku, który dietetyk wraz z ankietą przesyłał do niego. Konto Fikcyjnego Pacjenta, to nic innego jak: utworzona przez dietetyka w programie Kcalmar.pro karta pacjenta, dzięki czemu pacjent może korzystać z usług świadczonych przez dietetyka bez konieczności tworzenia konta wymagającego potwierdzenia adresem e-mail. Rezygnacja z opcji mailowej niesie za sobą również pewne konsekwencje w sferze dostępu do dodatkowej funkcjonalności naszego oprogramowania, jaką jest możliwość korzystania z aplikacji dostępnej na telefon, gdzie pacjent może o każdej porze dnia i nocy sprawdzić swoją tygodniową listę zakupów czy przeglądnąć plan żywieniowy zaproponowany przez dietetyka na dany okres czasu. Dodatkowo, zwróć uwagę na to że jeżeli nie zapraszasz pacjenta do programu za pośrednictwem maila, to część pól identyfikujących pacjenta jest wyłączona. Nie możesz wpisać np. „nazwiska”. Dlaczego tak jest? Ponieważ aby móc wpisać informacje, które pozwalają na identyfikację pacjenta konieczne jest wyrażenie przez niego zgody na „przetwarzanie danych osobowych”. Pacjent wyraża taką zgodę po wysłaniu do niego zaproszenia mailem poprzez akceptację regulaminu. Do czasu braku jego zgody Hermax sp. z o.o. nie może wchodzić w posiadanie danych osobowych, czyli danych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Dopiero po akceptacji przez Pacjenta regulaminu możemy udostępnić Ci pole do uzupełnienia szczegółowych danych pozwalających na jego identyfikację, takich jak "nazwisko" czy "numer telefonu". Reasumując na dzień dzisiejszy, zgonie z regulaminem oprogramowania Kclamar.pro możesz w dwojaki sposób tworzyć konto pacjenta: po pierwsze wprowadzając jego adres mail do swojej bazy i korzystając dzięki temu z możliwości komunikowania się z nim za pośrednictwem aplikacji mobilnej czy kont użytkowników („Konta Pacjenta”), po drugie możesz wprowadzić imię pacjenta, który nie udostępnił Ci swojego adresu skrzynki e-mail („Konto Fikcyjnego Pacjenta”) ta opcja pozbawia Cię możliwości korzystania z aplikacji telefonicznej: Kcalmar – dieta i przepisy.

Prawa autorskie

Dodatkowo postanowiliśmy uregulować kwestię dotyczącą Twoich praw autorskich, ponieważ obawiałeś się, że korzystając z naszego programu możesz je utracić. Zgodnie z naszym regulaminem umieszczając materiały w ramach portalu Kcalmar.pro dobrowolnie i jednocześnie nieodpłatnie przekazujesz majątkowe prawa autorskie do utworów, które zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych mogą zostać przez Ciebie przekazane z zastrzeżeniem, iż my możemy jedynie nieodpłatnie przekazać powyższe materiały pacjentom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie tych materiałów od danego dietetyka. Jest to zapis konieczny żebyśmy za pomocą webowego programu mogli skomunikować Cię z pacjentem. Abyś czuł się bezpiecznie wprowadziliśmy również zapis, który jasno zaznacza, że wszelkie inne użycie materiałów wymaga odrębnego porozumienia w tym zakresie. Zatem zatwierdzając regulamin jesteś pewien, że nikt bez Twojej wiedzy nie będzie korzystał z owoców Twojej pracy.   Wiem, że rejestrowanie Pacjenta bez adresu e-mail może w ocenie niektórych z Was być niepraktyczne ale tak samo jak Wam, tak i nam, zależy przede wszystkim na komforcie i bezpieczeństwie danych Waszych pacjentów. Wierzę, że spotka się to z Waszym zrozumieniem. By przeczytać regulamin Kcalmar.pro kliknij tutaj
Paweł Bartoszek

Paweł Bartoszek

Założyciel i CEO platformy Kcalmar. Były finansista, który doświadczenie zdobywał w instytucjach finansowych w Warszawie i Londynie, postanowił 2 lata temu rzucić korporację i dać upust swojej przedsiębiorczości. Jako zapalony cyklista, freerideowy narciarz, nałogowy zjadacz kukułek i osoba, której zawsze wszędzie jest pełno, wreszcie zasięgnął rady dietetyka, by swoje "nowe" …