• Kategorie
Opis regulaminu Kcalmar.pro
Data publikacji: Aug. 8, 2016

Opis regulaminu portalu Kcalmar.pro
 

Kcalmar.pro jest innowacyjnym narzędziem opracowanym przez specjalistów z dziedziny dietetyki oraz informatyki dedykowanym dietetykom czynnym zawodowo jak również osobom, które nie zamierzają czerpać z jego użytkowania żadnych korzyści majątkowych przez udzielanie porad innym osobom w zakresie szeroko rozumianej dietetyki np. studentom kierunków dietetycznych. Administratorem portalu Kcalamar.pro jest Hermax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym artykule postaramy się Ci przybliżyć zasady funkcjonowania oprogramowania oraz główne założenia naszego regulaminu.

Jak dochodzi do zawarcia umowy między dietetykiem a portalem Kcalmar.pro?
 

Nie musisz spotykać się z żadnym przedstawicielem ani studiować wielostronicowej, niezrozumiałej umowy. Do zawarcia umowy między dietetykiem a Hermax Sp. z. o.o. dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z poszczególnych usług portalu Kcalmar.pro po zaakceptowaniu regulaminu i dokonaniu prawidłowej rejestracji.  
 

Czy po 14 dniach testowania jesteś zobowiązany do zakupu?
 

Absolutnie nie! Możesz za darmo od dnia dokonania prawidłowej rejestracji, przez kolejne 14 dni kalendarzowych testować program z zastrzeżeniem, iż niektóre funkcje mogą być przez nas ograniczone lub wyłączone w czasie trwania dostępu testowego.  Po zakończeniu okresu dostępu testowego, możesz po uiszczeniu odpowiedniej opłaty określonej cennikiem, kontynuować korzystanie ze swojego konta w ramach portalu Kcalmar.pro, nie jest to równoznaczne z przymusem zakupu licencji. Wybór należy do Ciebie. Nieprzedłużona (poprzez zakup) ważność konta oznacza rezygnacją z korzystania z programu i nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.  
 

Jakie warunki musisz spełnić, aby móc korzystać z portalu Kcalmar.pro?
 

Aby móc korzystać z portalu Kcalmar.pro musisz założyć prywatne bezpłatne konto. Jak to zrobić? Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny i wskazać adres aktywnego konta poczty elektronicznej oraz prawidłowo dokonać rejestracji. Co ważne, poprawne wykonanie tych czynności jest równoznaczne z zawarciem umowy na korzystanie z oprogramowania. Pamiętaj, że adres e-mail podany w czasie rejestracji, po założeniu konta zostaje automatycznie dodany do bazy newsletter, dzięki czemu będziesz na bieżąco informowany o wszelkich nowościach wprowadzonych do oprogramowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu nic Ci nie umknie! Oczywiście możesz wypisać się z bazy w każdym momencie poprzez kliknięcie odpowiedniego linka zamieszczonego w wysłanej wiadomości.  
 

Czy będziemy weryfikować uprawnienia dietetyka?
 

Zgodnie z naszym regulaminem, do którego przystępujesz zakładając konto dietetyka, administrator, czyli Hermax sp. z o.o ma prawo do dokonania weryfikacji Twoich uprawnień i umiejętności poprzez żądanie przesłania oświadczenia o posiadanych uprawnieniach i umiejętnościach, skanu legitymacji lub dyplomu. Brak przesłania żądanych dokumentów będzie traktowany, jako naruszenie postanowień regulaminu i może skutkować dezaktywacją lub usunięciem Twojego konta.  
 

Ile jest opcji korzystania z portalu Kcalmar.pro?
 

Zgodnie z regulaminem umożliwiamy Ci testowanie naszego oprogramowania za darmo przez 14 dni od dnia dokonania prawidłowej rejestracji. Po upływie okresu testowego będziesz mógł, dokonać płatności w wybranym przez siebie pakiecie. Pewnie jesteś ciekaw, co dla ciebie przygotowaliśmy? W ramach dostępnych pakietów możesz:

komponować własne jadłospisy z użyciem bazy produktów przygotowanych przez nas, jak również produktów dodanych samodzielnie oraz utworzyć publiczny profil w postaci podstrony portalu Kcalmar.pro posiadającej unikalny adres URL;

obsługiwać pacjentów zarejestrowanych w portalu Kcalmar.com;

komponować autorskie jadłospisy, które możesz udostępnić do pobrania dla wszystkich użytkowników witryny Kcalmar.com;

utworzyć profil publiczny oraz komponować masowe jadłospisy przeznaczone dla określonej liczby osób

 

Czym różni się „Konto Fikcyjnego Pacjenta” a „Konto Pacjenta”?
 

W naszym regulaminie spotkasz się z dwoma pojęciami odnoszącymi się do konta pacjenta – „Konto Fikcyjnego Pacjenta” i „Konto Pacjenta”. Zacznijmy od tego, że „Konto Fikcyjnego Pacjenta” zostało stworzone dla dietetyków, którzy obsługują pacjentów niekorzystających z poczty elektronicznej. W pierwszej wersji naszego oprogramowania pacjent mógł zostać zaproszony do współpracy za pomocą linku, który dietetyk wraz z ankietą przesyłał do niego. Dziś jest nieco inaczej, tzn. nadal możesz jednym kliknięciem myszki zaprosić pacjenta za pomocą mailowej wiadomości do uzupełnienia ankiety i współpracy oraz skorzystać z dodatkowej opcji utworzenia „Konta Fikcyjnego Pacjenta”. Ta funkcja pozwala Ci korzystać z usług świadczonych przez nas bez konieczności tworzenia „Konta Pacjenta” potwierdzanego za pomocą podanego adresu e-mail. Korzystanie przez Ciebie z opcji „bez maila” łączy się wyłączeniem możliwości wpisania wszystkich danych identyfikacyjnych pacjenta takich jak np. nazwisko. Dlaczego tak jest? Ponieważ aby móc wpisać informacje, które pozwalają na identyfikację pacjenta konieczne jest wyrażenie przez niego zgody na „przetwarzanie danych osobowych”. Pacjent wyraża taką zgodę po wysłaniu do niego zaproszenia mailem poprzez akceptację regulaminu. Do czasu braku jego zgody Hermax sp. z o.o. nie może wchodzić w posiadanie danych osobowych, czyli danych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Pacjent, który korzysta z „opcji mailowej” wyraża zgodę na „przetwarzanie danych osobowych”, dlatego dietetyk może uzupełnić np. pole „nazwisko”. Reasumując na dzień dzisiejszy, zgonie z regulaminem oprogramowania Kclamar.pro możesz w dwojaki sposób tworzyć konto pacjenta: po pierwsze wprowadzając jego adres mail do swojej bazy i korzystając dzięki temu z możliwości komunikowania się z nim za pośrednictwem aplikacji mobilnej czy kont użytkowników („Konta Pacjenta”), po drugie możesz wprowadzić imię i nazwisko pacjenta, który nie udostępnił Ci swojego adresu skrzynki e-mail („Konto Fikcyjnego Pacjenta”).  
 

Czy dietetyk zachowuje prawa autorskie?
 

Tak, dlatego że jest ich autorem. My jedynie dostarczamy Ci narzędzia do pracy i pośredniczymy w procesie komunikacji między Tobą a pacjentem. Zgodnie z naszym regulaminem umieszczając materiały w ramach portalu Kcalmar.pro dobrowolnie i jednocześnie nieodpłatnie przekazujesz majątkowe prawa autorskie do utworów, które zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) mogą zostać przez Ciebie przekazane z zastrzeżeniem, iż my możemy jedynie nieodpłatnie przekazać powyższe materiały pacjentom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie tych materiałów od danego dietetyka. Jest to zapis konieczny żebyśmy za pomocą webowego programu mogli skomunikować Cię z pacjentem. Abyś czuł się bezpiecznie wprowadziliśmy również zapis, który jasno zaznacza, że wszelkie inne użycie materiałów wymaga odrębnego porozumienia w tym zakresie. Zatem zatwierdzając regulamin jesteś pewien, że nikt bez Twojej wiedzy nie będzie korzystał z owoców Twojej pracy.  
 

Jak dokonywać płatności?
 

Warunkiem korzystania z programu Kclamra.pro jest dokonanie jego aktywacji przez dopełnienie płatności, czyli po 14 dniach testowania oprogramowania za darmo Twoje konto wygaśnie. Zatem aby kontynuować pracę musisz przedłużyć ważność swojego konta przez dokonanie płatności. Wyobraź sobie, że korzystasz z telefonu na kartę, kupując miesięczne doładowanie po upływie 30 dni nie możesz wykonywać połączeń wychodzących, aby powrócić do pełnej funkcjonalności telefonu musisz wykupić kolejne doładowanie. Z naszym oprogramowaniem jest podobnie, możesz w pełni korzystać z możliwości, jakie dla Ciebie przygotowaliśmy po dokonaniu płatności. Żadne koszty za usługi świadczone w ramach Portalu Kcalmar.pro nie są i nigdy nie będą naliczane bez Twojej wiedzy. Zgodnie z regulaminem, wykupując określoną licencję masz prawo do pełnego korzystania w ramach wybranego pakietu z funkcjonalności sytemu wyłącznie jednak na użytek własny, nie możesz udostępniać swojego konta osobą trzecim. Sam wybierasz wygodny dla Ciebie sposób zapłaty, który jest zgodnie z aktualnymi możliwościami dostępnymi w portalu, między innymi możesz skorzystać z płatności obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o.. Transakcje zostały zabezpieczone zgodnie z europejskimi standardami bezpieczeństwa.  
 

Co się dzieje z moimi i moich Pacjentów danymi osobowymi?
 

Akceptując Regulamin: wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zastanawiałeś się kiedyś, co to dla Ciebie oznacza? Pewnie nigdy… my stawiamy sprawę jasno. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do założenia i prowadzenia konta w portalu Kcalmar.pro, w celach statystycznych, archiwalnych oraz marketingowych. W każdej chwili masz wgląd do przetwarzanych danych i możesz wyrazić sprzeciw na ich przetwarzanie. My, jako administrator Twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonaliśmy ich zgłoszenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W razie rozwiązania umowy zobowiązujemy się je usunąć ze wszystkich nośników. Zgodnie z naszym regulaminem Ty odpowiadasz za zebrane przez siebie dane pacjentów zaś my, jako administrator ponosimy odpowiedzialność w zakresie ich przetwarzania. Zbiorem danych jest każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. Przetwarzanie danych oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Osoba korzystająca z opcji włączenia się do grona pacjentów danego dietetyka za pomocą zaproszenia wysłanego na wskazany adres e-mail wyraża zgodę na przetwarzanie przez Hermax sp. z o.o. swoich danych w ramach platformy Kcalmar.com oraz zezwala na przetwarzanie danych przez konkretnego dietetyka. Jesteś odpowiedzialny za dane, które są gromadzone przez Ciebie. Tworząc webowe oprogramowanie zadbaliśmy o zapewnienie odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa.  
 

Czy Kcalmar.pro korzysta z plików „cookies”?
 

Tak, do działania portalu Kcalmar.pro stosujemy pliki „cookies”, czyli pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu służącym do łączeniu się z Internetem podczas wizyt na stronach internetowych. Wykorzystujemy trzy typ plików „cookies”:

niezbędne – pliki konieczne do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania,

funkcjonale – poprawiające funkcjonalność i wygodę korzystania z portalu,

reklamowe – umożliwiające dobranie odpowiedniej treści wyświetlanych reklam do zainteresowań użytkownika.

Pamiętaj, że zablokowanie ich używania może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność bądź całkowicie uniemożliwić korzystanie z portalu Kcalmar.pro.  
 

Co grozi za naruszenie regulaminu?
 

Każdy użytkownik, który dopuści się naruszeń regulaminu musi liczyć się z możliwością zablokowania czasowo lub całkowicie korzystania z programu… oczywiście każdy zasługuje na drugą szansę, dlatego jeżeli będziesz postępować wbrew regulaminowi, to administrator zwróci Ci na to uwagę i poprosi o zaniechanie naruszenia. Dopiero „uporczywe łamanie regulaminu” zostanie w powyższy sposób ukarane. Takie obostrzenia są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania bardzo dużej społeczności, jaką są użytkownicy naszego programu. Jeżeli inny użytkownik naruszy Twoje prawo do prywatności, jak również inne dobra osobiste (katalog dóbr osobistych został zawarty w art. 23 Kodeksu Cywilnego, należą do nich m. in.: cześć, nazwisko lub pseudonim oraz wizerunek) powinieneś zgłosić to administratorowi, który po zweryfikowaniu skargi podejmie stosowne działanie.  
 

Czy mogę w każdej chwili rozwiązać umowę?
 

Oczywiście, że tak. Możesz bez podania przyczyny i w każdym czasie dezaktywować własne konto w portalu Kcalmar.pro, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy. Administrator nie usunie całkowicie Twoich materiałów a jedynie wyłączy do nich dostęp, ponieważ możesz ponownie aktywować swój profil po dokonania płatności. Pamiętaj, że zgodnie z regulaminem mamy prawo do trwałego usunięcia konta użytkownika, który nie korzystał z portalu w ciągu 90 dni od czasu ostatniej.  
 

Jak wygląda procedura reklamacyjna?
 

Każdemu z nas kiedyś zdarzyło się kiedyś spotkać z trudnym i niesympatycznym procesem reklamacji… w trakcie, którego rezygnowaliśmy z jej dokonania. My zakładamy, że reklamacji nie będzie, dlatego nasz regulamin w tym zakresie jasno stanowi, że w przypadku niezgodnego z regulaminem działania programu masz prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres Hermax Sp. z o.o. bądź w formie elektronicznej przesłanej na adres reklamacja@kcalmar.com w terminie 14 dni od dnia następnego po dniu wystąpienia niedogodności. My w ciągu 14 dni od prawidłowo złożonego zgłoszenia rozpatrzymy Twoją reklamację.  
 

Czy regulamin może ulec zmianie?
 

Tak, ale zobowiązujemy się informować Cię o wszelkich zmianach regulaminu, przy czym zawsze możesz nie wyrazić na nie zgody i wypowiedzieć umowę w terminie miesiąca od otrzymania informacji. Jeśli nie wypowiesz umowy w terminie 30 dni, przyjmujemy, że akceptujesz zmiany. Aktualna treść regulaminu wraz ze wszystkimi załącznikami zawsze znajduje się na naszej stronie internetowej.  
 

Jadłospis dla firmy cateringowej lub szpitala.
 

Zgodnie z regulaminem na dzień dzisiejszy opcja tworzenia jadłospisu masowego, czyli takiego, który możesz wykorzystywać w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej jako przeznaczonego nie dla indywidualnego pacjenta, a dla grupy osób o podobnych potrzebach żywieniowych jest niedostępna. W związku z tym, przygotowywanie za pomocą oprogramowania jadłospisów dla np. wszystkich pacjentów szpitala czy firmy cateringowej narusza przepisy naszego regulaminu i jest niedopuszczalne. Niebawem opcja projektowania jadłospisów masowych zostanie udostępniona.  
 

Pamiętaj!
 

Nie możesz udostępniać na portalu treści o charakterze bezprawnym m.in. nawołujących do nienawiści na tle religijnym, rasowym itp. oraz w inny sposób sprzecznych z ogólnymi warunkami korzystania regulaminu.

Ponosisz odpowiedzialność za tworzone przez siebie jadłospisy, jesteś zobowiązany do poinformowania pacjenta o konieczności przeprowadzenia konsultacji lekarskich celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań, co do sposobu jego żywienia zgodnie z wybranym rodzajem diety oraz do dopełnienia wszelkich możliwych starań, żeby zweryfikować czy dany pacjent faktycznie przeprowadził zalecane konsultacje.

Jesteś zobowiązany chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do Twojego konta, w tym przede wszystkim loginu i powiązanego z nim hasła. Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego Konta w Portalu Kcalmar.pro. Możesz korzystać wyłącznie z własnego konta i nie wolno Ci udostępniać go pod jakimkolwiek tytułem.

Akceptując regulamin wyrażasz zgodę na stosowanie plików „cookies” zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Korzystając z oprogramowania, którego zadaniem jest blokowanie treści uznanych za reklamowe może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z usług portalu Kcalmar.pro, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

 By przeczytać przeczytać pełen regulamin Kcalmar.pro kliknij tutaj

Paweł Bartoszek

Paweł Bartoszek

Założyciel i CEO platformy Kcalmar. Były finansista, który doświadczenie zdobywał w instytucjach finansowych w Warszawie i Londynie, postanowił 2 lata temu rzucić korporację i dać upust swojej przedsiębiorczości. Jako zapalony cyklista, freerideowy narciarz, nałogowy zjadacz kukułek i osoba, której zawsze wszędzie jest pełno, wreszcie zasięgnął rady dietetyka, by swoje "nowe" …