• Kategorie
Własny gabinet, czyli od czego zacząć?
Data publikacji: Nov. 17, 2016

Własny gabinet, czyli od czego zacząć?
 

Kilka lat ciężkich studiów za Tobą… z dumą trzymasz w ręku dyplom dietetyka i czujesz, że prawdziwa praca dopiero przed Tobą? Nie mylisz się! Nie oznacza to, że należy już na stracie wychodzić założenia, że „na 100% nic z tego nie będzie”. Wręcz przeciwnie - już starożytni filozofowie postulowali, aby myśleć trzeźwo i zarazem pozytywnie, by osiągnąć harmonię (patrz. Epikurejczycy). Zanim rzucisz się w wir marketingowej machiny i zaczniesz projektować swoją stronę internetową, bloga czy banery reklamowe czeka się „papierologia”. Postaram Ci się pokazać, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Zatem… otwieramy Twój pierwszy gabinet! Aby otworzyć prywatną poradnie dietetyczną, jako osoba fizyczna musisz założyć działalność gospodarczą. W tym celu zaloguj się do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG). Możesz wybrać jeden z czterech trybów:
 

Wypełnić wniosek on-line korzystając z profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego;

Wygenerować wniosek online i w takiej formie go wypełnić. Możesz wtedy wydrukować wniosek i z już podpisanym udać się do dowolnej gminy albo zapamiętać jego numer i podać go w urzędzie. Co ważne, złożenie wniosku w trybie anonimowym wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Warto zapamiętać ten termin, jeśli wybierasz drugą opcję;

Jeżeli wolisz wydrukować wniosek, to możesz tak zrobić a z gotowym dokumentem udać się do gminy, gdzie urzędnicy przekształcą go na wniosek elektroniczny;

Jeśli zdecydujesz się uzupełnić wydruk i przesłać go listem poleconym do wybranej gminy – pamiętaj, że Twój podpis musi być notarialnie potwierdzony.

pobrane

Infografika pochodzi ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 

UWAGA!
 

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE! Pamiętaj o tym, bo od jakiegoś czasu można spotkać się z próbami wyłudzenia opłaty przez oszustów podszywających się pod CEIDG.
 

Co zawiera wniosek do CEIDG1?
 

Zakładając, że jesteś nowym przedsiębiorcą a niezgłaszającym zmiany do rejestru postaram się podzielić się z Tobą kilkoma wskazówkami. Zwróć uwagę, że część pół jest opatrzona gwiazdką (*), te miejsca składając wniosek musisz bezwzględnie uzupełnić. Czamami będziesz również musiał uzupełnić pozostałe pola, dlatego bądź uważny. Zawartość wpisu do CEIDG została określona w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w art. 25 ust. 1. Wpisowi do CEIDG podlegają: 1) firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada; 2) data urodzenia przedsiębiorcy; 3) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada; 4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;  5) informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy; 6) adres zamieszkania, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; 7) dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone we wniosku o wpis do CEIDG;  8) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej; 9) określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD); 10) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej; 11) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek; 12) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG; 13) dane przedstawiciela ustawowego, o ile są wymagane;  14) informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej; 15) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki; 16) informacja o ogłoszeniu upadłości i ukończeniu tego postępowania;   17) informacja o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów; 18) informacja o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym;  19) informacja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i jego ukończeniu albo uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu;   20) informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową; 21) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej; 22) informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG; 23) informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi; 24) informacja o dacie trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile informacja ta została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG;  25) informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG. Formularz należy wypełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym, powinny pamiętać o tym szczególnie osoby, które np. zmieniały nazwisko. Jak już wiesz - kolejną sprawą, o której musisz pamiętać przed rozpoczęciem działalności jest jej zakres. Podczas rejestracji musisz wskazać, czym Twoja firma będzie się zajmowała. Służą do tego kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Jeżeli zmienisz profil działalności, zmiana kodów jest możliwa w każdej chwili. Nie wiesz, jaki kod PKD wybrać? Pomożemy Ci! Skorzystaj z wyszukiwarki kodów PKD. Jako dietetyk powinieneś wybrać pozycję „Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana”, czyli Twój kod PKD to 86.90.E.

 

Screen kodu PKD dietetyków

Screen kodu PKD dietetyków
 

Złożyłeś niepoprawny wniosek - co teraz?
 

Spokojnie… każdy może się pomylić. Jeżeli skorzystałeś z opcji on-line, system CEIDG poinformuje Cię niezwłocznie o niepoprawności wniosku. Jeżeli składałeś dokument osobiście w urzędzie, wówczas organ gminy niezwłocznie wezwie Cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.
 

Jak szybko możesz podjąć swoją działalność?
 

Art. 14 ust. 1. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jak już wiesz, we wniosku o wpis do CEIDG określasz dzień podjęcia działalności. Masz prawo podjąć ją już w dniu złożenia wniosku o wpis. Możesz też określić późniejszy dzień podjęcia działalności. Pamiętaj jednak, że data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Mam nadzieję, że powyższy artykuł okaże się dla Ciebie pomocny, gdy zapragniesz założyć własny gabinet. Co ważne, wskazuje Ci gdzie (w której ustawie i na jakich stronach) znaleźć interesujące Cię treści. Zatem… nie zwlekaj z założeniem działalności! Jeżeli zastanawiasz się nad inną formą działalności np. spółką cywilną, bez obaw już niebawem przeczytasz coś na ten temat na naszym blogu :)  

Paweł Bartoszek

Paweł Bartoszek

Założyciel i CEO platformy Kcalmar. Były finansista, który doświadczenie zdobywał w instytucjach finansowych w Warszawie i Londynie, postanowił 2 lata temu rzucić korporację i dać upust swojej przedsiębiorczości. Jako zapalony cyklista, freerideowy narciarz, nałogowy zjadacz kukułek i osoba, której zawsze wszędzie jest pełno, wreszcie zasięgnął rady dietetyka, by swoje "nowe" …