• Kategorie
Webinar Anny Paluch pt: "Relacja Dietetyk-Pacjent. Praca z trudnym pacjentem" - relacja dietetyka.
Data publikacji: Feb. 18, 2019

Webinar Anny Paluch pt: "Relacja Dietetyk-Pacjent. Praca z trudnym pacjentem" - relacja dietetyka.

Dnia 4 grudnia 2018 roku o godzinie 19:00 odbyło się szkolenie pt. „Relacja Dietetyk-Pacjent. Praca z trudnym pacjentem”, które poprowadziła Anna Paluch w ramach II cyklu szkoleń Instytutu Edukacji Żywieniowej, zorganizowanego przez Kcalmar.pro.

 

 Anna Paluch – prelegentka

Mgr Anna Paluch jest psychologiem, psychodietetykiem i specjalistą ds. żywienia. Sama określa się fanką zdrowego podejścia do stylu życia i diety, ze szczególnym uwzględnieniem czynników psychologicznych. Właścicielka Gabinetu Psychodietetycznego Flow by Ania, współautorka bloga poświęconego zdrowemu stylowi życia oraz treściom specjalistycznym dla dietetyków dbamocud.pl i autorka E-kursów "Psychologia dla dietetyka" czy “Podstawy psychologii w kontekście zmiany". Prowadzi szkolenia i webinary z zakresu psychodietetyki współpracując z portalem Psychologia w Polsce. Jest też zastępcą redaktor naczelnej w Magazynie Psychologicznym Bang.

Komunikacja z trudnym pacjentem

Prelegentka podczas szkolenia wyjaśniła kim jest dla niej trudny pacjent. Omówiła problem jedzenia z perspektywy psychologicznej, gdyż jak twierdzi „jedzenie zaczyna się w głowie”. Pani Anna Paluch wymieniła pozabiologiczne funkcje jedzenia – na przykład jedzenie jako nagroda lub kara, ale też element sztuki uwodzenia. Przedstawiła i omówiła piramidę potrzeb według A. Maslowa. Z webinaru dowiedzieliśmy się co zrobić, aby interwencja była skuteczna na długi czas. Otóż należy m.in. już od początku prowadzić rozmowę w duchu dialogu motywacyjnego z tak zwanym wsparciem bez oceniania. Ważne, by dać pacjentowi autonomię – to on sam decyduje! Są to według prowadzącej pewne filary komunikacji, które leżą u podstaw skutecznej interwencji i wywiadu psychodietetycznego.

Portret psychologiczny pacjenta otyłego

Podczas webinaru Anna Paluch poruszyła temat psychologicznych przyczyn otyłości. Należą do nich: zaburzenia mechanizmu samoregulacji, przekonania dotyczące własnej osoby i świata (na przykład niska samoocena), stres, nieumiejętność radzenia sobie z emocjami, chęć zwrócenia na siebie uwagi, usprawiedliwienie porażek, potrzeba ochrony, ukrycie się czy prowadzanie restrykcji dietetycznych – paradoks kontroli. Osoba otyła ma niskie poczucie własnej skuteczności, zaniżoną samoocenę, negatywny obraz swojego ciała oraz zewnątrzsterowność. Ale to nie wszystko… Prelegentka podawała przykłady, omawiała i radziła jak postępować w pracy z takimi pacjentami. Według Anny Paluch: „To nie ma być dieta! Tylko zdrowy styl życia”.

Transteoretyczny Model Zmiany Zachowania Zdrowotnego w kontekście diety

Transteoretyczny Model Zmiany Zachowań wykorzystywany jest w wielu obszarach funkcjonowania człowieka. Pozwala on uporządkować wiedzę o pacjencie, celnie dostosować interwencję, zapobiega też zawodowej frustracji pozwalając przesiewać pacjentów. Z wykładu dowiedzieliśmy się ponadto, jakie są najlepsze predyktory zmian według metaanaliz badań nad zmianami zdrowotnymi. Prelegentka omówiła chociażby Metodę Błyskawicznej Motywacji Pantalona, która może być użyteczna podczas pracy praktycznie z każdym pacjentem. Była też mowa o tym, jak wspomóc zmiany odpowiednim językiem oraz jak zwiększyć motywację do działania. Główną i największą mocą dialogu motywującego są pytania otwarte. Ważne jest jednak to, by sformułować je we właściwy sposób, by nie blokować motywacji i nie zniechęcić do zmian, chociażby wystrzegając się zadawania pytań, na które podopieczny może odpowiedzieć, używając języka podtrzymania.

Sposoby pracy z trudnym pacjentem – case study

Anna Paluch w swoim case study omówiła psychologiczne sposoby redukowania nadwagi  i otyłości u pacjenta. Narzędzia jakie możemy zastosować to między innymi  model społecznego uczenia się czy model poznawczo-behawioralny, które prelegentka omówiła nieco szerzej. Radziła też, co należy uwzględnić w interwencjach. Otóż mowa była o: motywacji, indywidualnych ustalaniach celów i wzmocnień, formułowaniu zamiaru, zwiększaniu samokontroli i wielu innych elementach, które warto sprawdzić w dostępnym bezpośrednio w Kcalmar.pro nagraniu.

Case study dotyczyło 37-letniej kobiety – aktywnej zawodowo matki, „zajadającej” swoje stresy, a która chce o siebie zadbać. Drugi przypadek stanowiła 45-letnia kobieta w fazie tzw. kontemplacji, u której prelegentka zastosowała metodę Pantalona. Mieliśmy okazję zobaczyć jak w praktyce działa opisana wyżej metoda. Tak jak zawsze w cyklu szkoleń Instytutu Edukacji Żywieniowej mogliśmy przestudiować 3-dniowy plan dietetyczny wraz ze wskazówkami.

Ocena dietetyka

Szkolenie bardzo mnie zaciekawiło, psychodietetyka wydaje się obszarem niesłychanie istotnym, a ciągle zbyt mało omawianym, chociażby na studiach dietetycznych. Pani Anna Paluch omówiła relację dietetyk - pacjent z uwzględnieniem czynników psychologicznych, które wpływają na sukces w gabinecie. Zaznaczyła jednak, iż mimo najszczerszych chęci, często nie jesteśmy w stanie pomóc. To pacjent musi chcieć zmian, musi czuć, że to ten moment. Prelegentka poruszyła też kwestię „higieny psychologicznej” specjalisty, co na pewno przyda się w pracy dietetyka. Przytoczę jedno zdanie: „Zmiana nie jest próbą sił na zasadzie przegrany – wygrany. Rozmowa o zmianie powinna sprawiać wrażenie tańca, a nie zapasów”. Zachęcam do udziału w szkoleniu.

Agnieszka Bożek

Agnieszka Bożek

Dietetyk

Dietetyk, autorka bloga Strefa Zdrowego Żywienia oraz tekstów publikowanych w czasopismach i na portalach internetowych. Miłośniczka zdrowego stylu życia. Uważa, że odpowiednio dobrana dieta może być lekarstwem na wiele dolegliwości. Swoim doświadczeniem i wiedzą postanowiła dzielić się z innymi – edukować na temat zdrowego odżywiania i pomóc ludziom wdrażać zdrowe …