• Kategorie
Wyższe tłuszcze budulcowe w chorobach nowotworowych
Data publikacji: Oct. 30, 2023

Każda terapia stosowana u pacjentów z chorobami nowotworowymi to poważne obciążenie organizmu. Aby mógł on funkcjonować z najwyższą skutecznością, zgodnie ze swoją fizjologią, należy dostarczyć mu kompletu składników budulcowych. W tym tekście dowiesz się, jak ważne w tej kwestii są tłuszcze, których  znaczącym źródłem w naszej diecie są oleje rybie.

Znaczenie wyższych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w chorobie nowotworowej

Organizm człowieka to bardzo skomplikowana sieć nieustannie zachodzących i wpływających na siebie wzajemnie procesów. Do fundamentalnych procesów należą procesy zależne od tłuszczów z bardzo specyficznej grupy – wyższych tłuszczów budulcowych. Badania naukowe wyraźnie wskazują, jak ważne w procesie leczenia onkologicznego są to procesy.

Do wyższych tłuszczów budulcowych zaliczymy wyższe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WWKT) omega-3 (DHA,DPA,HPA,EPA,ETA,ETE), są one niezbędne organizmowi w procesach przeciwnowotworowych. Ich naturalnym źródłem w diecie są ryby i owoce morza. Tego samego nie można powiedzieć o powszechnie dostępnych WWKT omega-6 [1,2]. Wysokie (czyli niezgodne z fizjologią organizmu człowieka) spożycie kwasu arachidonowego (omega-6) i jego głównego prekursora – kwasu linolowego, może przyczyniać się do indukcji stanu zapalnego, angiogenezy, metastazy i hamowania odpowiedzi immunologicznej w chorobach nowotworowych [3,4,5]. Z kolei WWKT omega-3, wykorzystywane są przez organizm do uruchomienia procesów prowadzących do hamowania rozwoju nowotworu i wygaszania stanu zapalnego. Ich większa podaż w diecie w postaci olejów rybich przekłada się na poprawę jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową w związku z polepszeniem tolerancji na chemioterapię oraz wychodzeniem ze stanu kacheksji [6,7].

Komórki organizmu z WWKT EPA omega-3 wytwarzają cząsteczki delta-12-prostaglandyny J3. Substancja ta jest niezwykle cenna, gdyż ma zdolność do niszczenia komórek nowotworowych. Udowodniono, że wysoka skuteczność przeciwnowotworowego działania tej niezwykłej substancji wynika z jej zdolności do oddziaływania na geny, a szczególnie uruchamiania w komórkach nowotworowych ważnego genu p53. To właśnie dzięki jego aktywacji możliwe jest zainicjowanie w tych komórkach procesu apoptozy – czyli ich naturalnej autodestrukcji [8,9]. WWKT omega-3 są również bezpośrednio wykorzystywane do ograniczenia wzrostu komórek rakowych poprzez zahamowanie angiogenezy oraz uruchamiania w nich procesu apoptozy poprzez nasilenie procesów peroksydacji lipidów [8,9].

Tłuszcze złożone w terapiach onkologicznych


Do wyższych tłuszczów budulcowych zaliczamy również grupę tłuszczów złożonych, w tym alkiloglicerole i skwalen zawarte w oleju z wątrób rekinów głębinowych, które w styczności z komórkami nowotworowymi nasilają opsonizację i peroksydację ich błon komórkowych oraz przenikanie chemioterapeutyków. Zdrowe komórki organizmu człowieka, wbudowując w swoje struktury alkiloglicerole, uruchamiają tłuszczozależne immunologiczne procesy bójcze i regeneracyjne.

https://marinex.com.pl/pliki_artykuly/wybrane_aspekty_dzialania.pdf

Tłuszcze złożone, będące ważnym elementem budulcowym organizmu, są niekompatybilne z metabolizmem komórek rakowych. Skwalen wbudowywany do struktur komórek nowotworowych może wpływać na ich podatność na chemioterapeutyki: adriamycynę, 5-fluorouracyl, bleomycynę w stosunku do komórek nowotworowych, z drugiej strony inicjowane są działania osłonowe ograniczające toksyczny wpływ leków (cisplatyna) na zdrowe komórki macierzyste szpiku kostnego (CFU) [10,11,12,13].

Obecnie, na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi prowadzone są badania na nowotworowych liniach komórkowych, nowotwór przełyku, nowotwór jelita grubego, nowotwór piersi z zastosowaniem produktu BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (żspm). Wyniki wstępne wyraźnie pokazują, że to biologiczne źródło alkilogliceroli, skwalenu, WWKT omega-3 uruchamia procesy spontanicznej apoptozy komórek o nieprawidłowym podziale.

Odżywienie organizmu człowieka wyższymi tłuszczami budulcowymi to lepsza kondycja pacjenta


Nigdy nie należy zapominać, że tłuszcze takie jak WWKT omega-3, są składnikami budulcowymi organizmu człowieka niezbędnymi do uruchomienia właściwych genetycznie i fizjologicznie procesów tłuszczozależnych, które mają wiodący wpływ na kondycję całego organizmu. Efekty przeciwnowotworowe, jakie wytwarza organizm człowieka procesami tłuszczozależnymi są nieporównywalnie skuteczniejsze niż wszystkimi innymi, jakie jest w stanie wytworzyć. Dlatego skuteczność walki organizmu człowieka z chorobami nowotworowymi zależy przede wszystkim od rodzaju procesów tłuszczozależnych wytwarzanych przez organizm człowieka. Dobitnie wskazują na to wyniki badania przeprowadzonego z zastosowaniem produktu BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (żspm) u pacjentów z zaawansowanym nie drobnokomórkowym nowotworem płuca, których efekty zostały opisane w oficjalnej rekomendacji zespołu dietetyków prowadzących odżywianie pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, gdzie przeprowadzono badanie:

https://biomarinemedical.pl/Rekomendacja_Onkologiczna_Kopernik.pdf

BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (żspm) 4 rodzaje olejów rybich o biologicznym składzie to jedyny na rynku produkt zawierający 4 rodzaje olejów rybich o biologicznym, nieprzemysłowym składzie, czyli 300 kompozycji tłuszczów wytworzonych przez organizmy ryb. Jest to jedyny tak szeroki i nieporównywalny z żadnym produktem na świecie, skład wyższych tłuszczów budulcowych.

Fundamentalną niezbędność tej kompozycji wyższych tłuszczów budulcowych w strukturach i procesach wytwarzanych genetycznie i fizjologicznie przez organizm człowieka, dowiodły wyniki 44 wieloośrodkowych badań naukowych przeprowadzonych u pacjentów chorujących z powodu infekcji i chorób przewlekłych.

https://marinex.com.pl/specjalisci/

Dietetyku, dobierając żywienie dla pacjenta onkologicznego, pamiętaj o zapewnieniu odpowiedniej podaży wyższych tłuszczów budulcowych.

 

Bibliografia: 

 1. Vaughan, V. C. i wsp. (2013). BJC. https://doi.org/10.1038/bjc.2012.586
 2. Murff, H. J. i wsp. (2011) IJC. https://doi.org/10.1002/ijc.25703
 3. Ghosh, J., Myers, C. E. (1997). BBRC. https://doi.org/10.1006/bbrc.1997.6799
 4. Hughes-Fulford, M., Li, C.-F., Boonyaratanakornkit, J., & Sayyah, S. (2006). Cancer Res. https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-05-0914
 5. Korbecki, J. i wsp. (2023). Cancers. https://doi.org/10.3390/cancers15030946
 6. Pappalardo, G. i wsp. (2015). Nutrition. https://doi.org/10.1016/j.nut.2014.12.002
 7. Wei, L. I wsp. (2022). In Cancer Letters. Elsevier Ireland Ltd. https://doi.org/10.1016/j.canlet.2021.11.023
 8. Murphy R.A. i wsp. (2012). Curr Opin Clin Nutr Metab Care. https://doi.org/10.1007%2Fs40495-015-0043-9
 9. Gerber M. (2012). Br J Nutr. https://doi.org/10.1017/s0007114512001614
 10. Das B. I wsp. (2003). Eur J Cancer.https://doi.org/10.1016/j.ejca.2003.07.002
 11. Das B I wsp.. (2008). Neoplasia. https://doi.org/10.1593%2Fneo.08466
 12. G.S. Kelly (1999), “Squalene and its potential clinical uses.” Alt Med Rev, 4 (1) 29-36.
 13. S. Senthilkumar (2006). Clin Chim Acta. https://doi.org/10.1016/j.cca.2005.07.032

 

Tomasz Radzik

Tomasz Radzik

Biotechnolog

Ukończył studia I i II stopnia na kierunku Biotechnologia Medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Doktorat realizował w Zakładzie Neurochemii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie prowadził badania skupiające się na roli związanych z wiekiem zaburzeń gospodarki wapniowej organizmu na procesy zapalne w układzie nerwowym. W 2019 uzyskał tytuł naukowy …