Polityka prywatności

 1. Po co jest polityka prywatności?

Kcalmar.com oraz Kcalmar.Pro, prowadzone przez Hermax sp. z o.o. („ Spółka”), dbają o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i Twoją prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie dane zbieramy, jak z nich korzystamy i w jaki sposób możesz wykonywać przysługujące Ci prawa.

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych przestrzegamy poniższych zasad:

 • nie zbieramy więcej informacji, niż jest nam potrzebne;

 • nie wykorzystujemy danych do celów innych niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności;

 • nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to potrzebne;

 • nie ujawniamy danych osobom trzecim w sytuacjach innych niż wskazane w niniejszej Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej Kcalmar.com oraz aplikacji Kcalmar.Pro w zakresie w jak. Na stronie internetowej Kcalmar.com znajdują się odnośniki prowadzące do innych stron internetowych. Po przekierowaniu na takie strony niniejsza Polityka nie obowiązuje.

 1. JAKIE DANE ZBIERA KCALMAR.COM I KCALMAR.PRO ORAZ KIEDY SĄ ONE ZBIERANE?

 1. Wyłącznie przeglądanie naszej strony

O ile nie zdecydujesz się skontaktować się z nami, zarejestrować się na naszej stronie (założyć konta) lub zakupić usług świadczonych w ramach Kcalmar.com lub Kcalmar.Pro, to możesz przeglądać stronę internetową Kcalmar.com bez ujawniania żadnych informacji o sobie z wyjątkiem swojego adresu IP. Twój adres IP zostanie wykorzystany również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o Tobie (np. dotyczących miejsca, z którego łączysz się z naszą stroną). Nie mamy jednak możliwości zidentyfikowania Cię na podstawie samego adresu IP. Strona internetowa Kcalmar.com korzysta z tzw. plików cookie – niewielkich plików z informacjami zapisywanych na Twoim dysku twardym. Więcej na temat plików cookie znajdzie w sekcji Cookies.

 1. Kontakt za pośrednictwem formularza

Jeśli zdecydujesz się skontaktować z nami, zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail i numeru telefonu. Pytamy o te dane, tylko po to, aby móc udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie i się z Tobą skontaktować. Jeżeli nie zdecydujesz się zostać naszym klientem, usuniemy Twoje dane, jak tylko odpowiemy na Twoje zapytanie, a informacje dotyczące Ciebie nie będą już potrzebne.

 1. Korzystanie z Kcalmar.com

Portal Kcalmar.com został stworzony w celu przygotowywania profesjonalnych planów dietetycznych, tworzonych w oparciu o informacje przekazanie przez Ciebie (czyli przez Użytkownika) oraz w oparciu o założenia, wytyczne i postępy Użytkownika. Ponadto Portal umożliwia umówienie konsultacji z dietetykiem oraz otrzymanie indywidualnie dopasowanego planu dietetycznego.

Jeśli pozostaniesz z nami na dłużej i postanowisz się zarejestrować (założyć konto) lub zakupić świadczone przez nas usługi, zostaniesz poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, płeć, poziom aktywności fizycznej, wzrost, masa ciała, data urodzenia, rodzaj i godziny wykonywanej pracy, wiadomości o rodzaju i częstotliwości wykonywania aktywności fizycznej, wiadomości o nawykach żywieniowych, codziennym jadłospisie, spożywanych produktach, kwotach przeznaczanych na zakup jedzenia, informacje o stanie zdrowia (przebyte ostatnio zabiegi, choroby i problemy zdrowotne, alergie i nietolerancje pokarmowe, choroby skórne, choroby wśród członków najbliższej rodziny, zażywane leki), wiadomości o ciąży i paleniu papierosów lub innych nałogach – te dane będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody.

Dane te są nam niezbędne w celu świadczenia usług określonych w umowie lub udostępniania Ci adekwatnych, dopasowanych do Twoich potrzeb informacji dietetycznych. Powyższe dane pozwalają nam na ustalenie Twojego ogólnego stanu zdrowia, stylu życia, potrzeb i preferencji żywieniowych tak, aby zaprezentowany Ci plan dietetyczny był dostosowanych do Twoich potrzeb. Oprócz przetwarzania Twoich danych do czynności niezbędnych do założenia konta i świadczenia usług określonych w umowie, możliwe jest także ich przetwarzanie w celach statystycznych, archiwalnych oraz reklamy i marketingu bezpośredniego usług własnych. Twoje dane osobowe przetwarzamy w tych celach na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na prowadzeniu analiz i działań w celu ulepszania naszego produktu oraz zwiększania jego sprzedaży.

W zakresie uzyskanych od Ciebie danych jesteśmy ich administratorem. Udostępnione nam dane każdorazowo przetwarzane są na podstawie zawartej umowy a w zakresie informacji o Twoim stanie zdrowia na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Nie prowadzimy Twojej dokumentacji medycznej i nie wykorzystujemy danych o Twoim stanie zdrowia, stylu życia i nawykach żywieniowych w stopniu większym niż jest to niezbędne do realizacji zawartej umowy. Twoje prawa w związku z udzieleniem zgody, jej cofnięciem i sprostowaniem danych, sprzeciwem zostaną omówione w sekcji Jakie prawa Ci przysługują?

Dodatkowo, gdy będziesz chciał uzyskać dostęp do odpłatnych usług w ramach umowy, poprosimy Cię o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, dane karty kredytowej w przypadku płatności kartą, adres email, nazwa banku w przypadku płatności przelewem. Podane przez Ciebie dane wykorzystamy do sfinalizowania transakcji i zaksięgowania płatności, co jest niezbędne, abyśmy mogli rozpocząć świadczenie dla Ciebie usług odpłatnych.

Po rozwiązaniu zawartej umowy, zarchiwizujemy Twoje dane i będziemy je przetwarzać jedynie w celu obrony przed roszczeniami, które mogą wyniknąć z umowy. Twoje dane zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie jakichkolwiek informacji wymienionych powyżej nie jest obowiązkowe, ale jeżeli ich nam nie podasz lub podasz nieprawdziwe lub błędne informacje, może to nam utrudnić albo uniemożliwić zawarcie Ci umowy i świadczenie usług.

 1. Korzystanie z Kcalmar.pro przez profesjonalistów

Kcalmar.Pro jest aplikacją umożliwiającą szybki i wygodny kontakt pomiędzy dietetykiem (profesjonalistą) i użytkownikiem (pacjentem) Kcalmar.pro. Kacalmar.pro daje dostęp do kreatora jadłospisów, bogatej bazy przepisów, przez co umożliwia kompleksowe i profesjonalne przygotowanie planów dietetycznych przez dietetyków dla pacjentów.

Jeśli Jesteś profesjonalistą i postanowisz się zarejestrować (założyć konto) w celu świadczenia swoich usług na rzecz pacjentów z wykorzystaniem Kcalmar.pro lub zakupić świadczone przez nas usługi, zostaniesz poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres, dane karty kredytowej w przypadku płatności kartą, adres email, nazwa banku w przypadku płatności przelewem, numer NIP w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Dane te są nam niezbędne w celu świadczenia usług określonych w umowie. Oprócz przetwarzania Twoich danych do czynności niezbędnych do założenia konta i świadczenia usług określonych w umowie, możliwe jest także ich przetwarzanie w celach statystycznych, archiwalnych oraz reklamy i marketingu bezpośredniego usług własnych.

W zakresie uzyskanych od Ciebie danych jesteśmy ich administratorem. Udostępnione nam dane każdorazowo przetwarzane są na podstawie zawartej umowy. Twoje prawa w związku z udzieleniem zgody, jej cofnięciem i sprostowaniem danych oraz sprzeciwem, zostaną omówione w sekcji Jakie prawa Ci przysługują?

Po rozwiązaniu zawartej umowy, zarchiwizujemy Twoje dane i będziemy je przetwarzać jedynie w celu obrony przed roszczeniami, które mogą wyniknąć z umowy. Twoje dane zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie jakichkolwiek informacji wymienionych powyżej nie jest obowiązkowe, ale jeżeli ich nam nie podasz lub podasz nieprawdziwe lub błędne informacje, może to nam utrudnić albo uniemożliwić zawarcie Ci umowy i świadczenie usług.

 1. Przetwarzanie danych osobowych pacjentów w ramach usług Kcalmar.pro

Kcalmar.Pro jest aplikacją umożliwiającą szybki i wygodny kontakt pomiędzy dietetykiem (profesjonalistą) i użytkownikiem (pacjentem) Kcalmar.pro. Kacalmar.pro daje dostęp do kreatora jadłospisów, bogatej bazy przepisów, przez co umożliwia kompleksowe i profesjonalne przygotowanie planów dietetycznych przez dietetyków dla pacjentów.

Pamiętaj, że dietetycy, którzy korzystają z Platformy i Portalu, po przeprowadzeniu konsultacji z pacjentem mają możliwość umieszczania w Platformie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu email, płci, poziomu aktywności fizycznej, wzrostu, masy ciała, daty urodzenia, rodzaju i godzin wykonywanej pracy, wiadomości o ciąży, paleniu papierosów, spożyciu alkoholu, wiadomości o rodzaju i częstotliwości wykonywania aktywności fizycznej, wiadomości o nawykach żywieniowych, codziennym jadłospisie, spożywanych produktach, kwotach przeznaczanych na zakup jedzenia, informacje o stanie zdrowia (przebyte ostatnio zabiegi, choroby i problemy zdrowotne, alergie i nietolerancje pokarmowe, choroby skórne, choroby wśród członków najbliższej rodziny, zażywane leki) oraz innych uzyskanych podczas przeprowadzonego wywiadu. W przypadku Kcalmar.pro zmienia się rola Spółki – Spółka dostarcza wyłącznie narzędzia do wprowadzania danych (którym jest aplikacja Kcalmar.pro), natomiast to dietetyk wprowadza dane pacjenta do aplikacji, decyduje o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych pacjenta, modyfikuje te dane oraz usuwa je z aplikacji. Dietetyk wykorzystuje więc narzędzia stworzone przez Spółkę, do świadczenia usług na rzecz pacjenta, monitorowania przebiegu jego diety, ustalania i odnotowywania dalszych zaleceń. Taki podział ról sprawia, że to dietetyk staje się administratorem danych, a Spółka staje się podmiotem przetwarzającym. Zatem relacja między dietetykiem używającym Platformy a Spółką będzie miała charakter powierzenia przetwarzania danych (gdzie dietetyk powierza dane Spółce).

W takim przypadku będziemy przetwarzać powierzone nam dane osobowe zgodnie z zapisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartymi w Regulaminie Usług Kcalmar.pro dla profesjonalistów (dietetyków). Regulamin zawiera wszystkie nasze oświadczenia i zobowiązania jako podmiotu przetwarzającego i – po jego zaakceptowaniu przez dietetyka – stanowi umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO. Zakres danych osobowych powierzonych nam do przetwarzania obejmuje dane wprowadzone przed dietetyka do aplikacji Kcalmar.pro.

 1. Rekrutacja pracowników

Jeżeli zdecydujesz się ubiegać o pracę w Spółce, będziemy przetwarzać i przechowywać przesłane przez Ciebie dane osobowe w celach związanych z rekrutacją, takich jak kontaktowanie się z Tobą lub złożenie Ci oferty pracy. Przetwarzamy te dane osobowe zgodnie z zapisami polskiego Kodeksu Pracy, który zezwala nam na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy również przetwarzać Twoje dane na potrzeby rekrutacji na inne stanowiska w Kcalmar.com przez okres 2 lat licząc od dnia złożenia do nas dokumentów. Jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych, usuniemy Twoje dane osobowe natychmiast po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.

 1. Jakie prawa Ci przysługują?

Dostęp do danych

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które zebraliśmy. Możesz skorzystać z tego prawa kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza.

Jeżeli tego zażądasz, przekażemy Ci kopię Twoich danych osobowych, które przetwarzamy. W celu zrealizowania takiego żądania możemy poprosić Cię jednak o przekazanie dodatkowych informacji, które pozwolą nam potwierdzić Twoją tożsamość. Jeżeli nie podasz nam tych informacji lub jeżeli informacje, które posiadamy na Twój temat nie wystarczą do potwierdzenia Twojej tożsamości, mamy prawo odmówić udzielenia Ci informacji.

Zrealizujemy Twoje żądanie, przesyłając kopię Twoich danych drogą elektroniczną, chyba że w żądaniu wyraźnie określisz inną metodę realizacji tego prawa. Za każde kolejne zgłoszone żądanie mamy prawo naliczyć opłatę administracyjną.

Usuwanie i sprostowanie danych

Jeżeli uważasz, że informacje na Twój temat, które posiadamy, są niepoprawne, możesz skontaktować się z nami, tak abyśmy mogli zaktualizować dane oraz zapewnić ich poprawność.

Automatycznie usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz również prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat, kontaktując się z nami za pośrednictwem tego formularza.

Wycofanie zgody

Jeżeli przetwarzanie danych wymaga uzyskania Twojej zgody, możesz wycofać taką zgodę w każdej chwili. W takim przypadku powinieneś skontaktować się z nami za pośrednictwem tego formularza. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie spowoduje, że przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, stanie się bezprawne.

Przenoszenie

Masz prawo poprosić nas o przesłanie danych, które zgromadziliśmy o Tobie. Jeżeli będzie to technicznie możliwe prześlemy Twoje dane w powszechnie używanym formacie zapisu, we wskazany przez Ciebie sposób i na wskazany adres. W takim przypadku powinieneś skontaktować się z nami za pośrednictwem tego formularza.

Sprzeciw

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego albo przetwarzamy Twoje dane ze względu na ważny i uzasadniony interes Spółki lub interes publiczny masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. Automatycznie przestaniemy przetwarzać Twoje dane wykorzystywane w celu marketingu bezpośredniego, ale w innych przypadkach może się okazać, że istnieją dalsze przyczyny uzasadniające przetwarzanie Twoich danych – wówczas będziemy zmuszeni odrzucić Twoje żądanie. O przyczynach odmowy zostaniesz zawsze poinformowany. Jeśli chcesz złożyć sprzeciw powinieneś skontaktować się z nami za pośrednictwem tego formularza.

Profilowanie

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Ujawnianie danych

Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, które dotyczą Twojej osoby oraz nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim w przypadkach innych niż wymienione poniżej, chyba że uzyskamy na to Twoją zgodę lub ujawnienie danych będzie konieczne ze względu na nałożony na nas obowiązek prawny.

Nie ujawnimy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będą spełnione odpowiednie standardy ochrony danych.

Możemy udostępnić przekazane nam w trakcie zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom obsługującym płatności, tj. PayLane w celu obsługi i realizacji płatności za zamówienie;

 • podmiotom świadczącym usługi niezbędne do przesłania informacji transakcyjnych i produktowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS w stopniu, w jakim ujawnienie jest niezbędne do zautomatyzowania, uproszczenia i przeanalizowania tych procesów;

 • zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe w stopniu w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do świadczenia tych usług na naszą rzecz;

 • doradcom prawnym obsługującym Kcalmar.com i Kcalmar.Pro w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do uzyskania porady prawnej lub ochrony naszych praw w postępowaniu sądowym;

 • organom administracji rządowej oraz wymiaru sprawiedliwości i ścigania, jeżeli będzie to wymagane prawem. Każdorazowo dołożymy starań, by przedstawiciele wymienionych organów zwrócili się żądaniem ujawnienia danych bezpośrednio do Ciebie. Jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia danych, to bezzwłocznie poinformujemy Cię o tym fakcie i przekażemy Ci kopię żądania.

 1. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

 1. Kcalmar.com

Wziąwszy pod uwagę ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia, a także zakres i charakter w jakim przetwarza się dane osobowe oraz okoliczności i cele takiego przetwarzania, informujemy Cię, że wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Twoich danych, które zdecydowałeś się nam udostępnić korzystając z Kcalmar.com.

Zobowiązujemy się chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem, usunięciem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W tym celu podejmiemy wszelkie kroki niezbędne do zachowania poufności danych osobowych i ich ochrony zgodnie z postanowieniami RODO.

W szczególności oświadczamy, że wszyscy pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania poufności i przechodzą regularne szkolenia z przepisów dotyczących ochrony danych, które mają zastosowanie w ich pracy. Ponadto regularnie monitorujemy wszystkie procesy wewnętrzne oraz środki techniczne i organizacyjne, aby mieć pewność, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa z zakresu ochrony danych i zapewnia ochronę praw osób, których dotyczą dane.

W celu lepszego zabezpieczenia Twoich danych zastrzegamy sobie prawo, by wdrożyć w przyszłości adekwatne środki ochrony, inne niż te wymienione w ustępie powyżej, zwłaszcza z uwagi na postęp techniczny i rozwój technologii. Nowe środki nie będą zmniejszać ochrony zapewnianej przez środki wymienione powyżej.

 1. Kcalmar.pro

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych także wtedy, gdy przekażesz swoje dane dietetykowi a on powierzy nam ich przetwarzanie w oparciu o Kcalmar.pro. W takim przypadku stosujemy odpowiednie środki techniczne, organizacyjne oraz administracyjne zapewniające ochronę powierzonych nam danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności pozwalające na zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Informujemy Cię, że regularnie monitorujemy wszystkie procesy, środki techniczne i organizacyjne związane z powierzeniem nam Twoich danych osobowych przez dietetyków, aby mieć pewność, że ich powierzenie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa z zakresu ochrony danych.

 1. COOKIES

Kcalmar.com i Kcalmar.pro wykorzystuje pliki cookies, przez które rozumie się pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu służącym do łączenia się z Internetem podczas wizyt na stronach internetowych, pozwalające lepiej dopasować świadczenie usług Kcalmar.com lub Kcalmar.pro do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji, a także umożliwiające gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych dotyczących korzystania z usług Kcalmar.com lub Kcalmar.pro.

Korzystamy z plików cookie w następujących celach:

 • aby lepiej dopasować świadczenie usług Kcalmar.com lub Kcalmar.pro do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika,

 • aby umożliwić gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych dotyczących korzystania z usług Kcalmar.com. lub Kcalmar.pro

 • reklamy produktów Kcalmar.com lub Kcalmar.pro przez Internet

Jeżeli nie ustawisz blokowania plików cookie w przeglądarce (np. Mozilla Firefox albo Google Chrome), przeglądarka będzie akceptować ich używanie . Możesz w dowolnym momencie wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki, nawet jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na ich stosowanie. Możesz również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na komputerze. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność bądź całkowicie uniemożliwić korzystanie z Kcalmar.com lub Kcalmar.Pro.

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

Regularnie aktualizujemy niniejszą Politykę Prywatności i dążymy do jej udoskonalenia. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w niej okresowych poprawek. Nie ograniczymy jednak Twoich praw wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności bez Twojej wyraźnej zgody. Każda zmiana Polityki Prywatności zostanie opatrzona datą publikacji i będzie obowiązywać od tej daty. Dostęp do wcześniejszych wersji Polityki Prywatności można uzyskać tutaj.

 1. Regulamin

Jest to dokument, w którym określiliśmy warunki korzystania z Serwisu oraz Programu. Możesz zobaczyć aktualną wersję Regulaminu klikając tutaj.

 1. Jak skontaktować się z Kcalmar.com i uzyskać dodatkową pomoc?

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak chronimy Twoje dane osobowe lub jakie prawa Ci przysługują, skontaktuj się z nami.

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozstrzygnąć wszelkie spory w polubowny sposób. Niemniej jednak jeżeli uznasz, że Twoje prawa nie były przestrzegane lub doszło do naruszenia Twojej prywatności, możesz wnieść skargę do polskiego organu ds. ochrony danych osobowych, który nadzoruje naszą działalność.

Hermax sp. z o.o., prowadząca Kcalmar.com oraz świadczącą usługi w ramach Kcalmar.Pro jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązaną na mocy prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej. Pełne dane kontaktowe ww. Spółki znajdują się tutaj.