Jak osiągnąć sukces w pracy z pacjentem. Rola zasobów osobistych w zmianie nawyków żywieniowych

Psychodietetyka

Czego się nauczysz?

Jaka jest rola zasobów osobistych w zmianie nawyków żywieniowych? Dlaczego pacjenci nie korzystają ze wsparcia społecznego w modyfikacji nawyków żywieniowych i jak to zmienić? Jak podwyższyć u pacjenta poczucie jego wartości, by chciał dążyć do zmiany w swoim życiu? Jak podwyższyć u pacjenta poczucie jego skuteczności, by zaangażował się w proces zmiany? Jak wykorzystać wizualizację do pracy na zasobach osobistych?

Agenda

1. Rola zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem.
2. Wpływ zasobów osobistych na zmianę nawyków żywieniowych.
3. Jak zbudować u pacjenta poczucie wsparcia społecznego w procesie zmiany.
4. Co zrobić, by pacjent uwierzył, że zmiana jest możliwa – rola poczucia własnej wartości i skuteczności.
5. Wykorzystanie wizualizacji w procesie zmiany.

O prowadzącym

dr Agnieszka Gutowska-Wyka
Agnieszka Gutowska-Wyka - psycholog, dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, wykładowca i Dyrektor Instytutu Dietetyki w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Prowadziła badania i obroniła rozprawę doktorską pt. „Psychologiczne wyznaczniki nadwagi u dzieci i młodzieży” na KULu. Prezes Zarządu Wydziałowego Centrum Uzależnień Behawioralnych „ALTERNATYWA”. Posiada praktyczne doświadczenia w zakresie diagnozy psychologicznej dzieci i pracy z pacjentem otyłym - prowadziła m. in. program oddziaływań psychologicznych wspomagających redukcję nadwagi u młodzieży. Pracowała jako psycholog, m.in. z dziećmi i młodzieżą z otyłością, w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi, z dorosłym pacjentem w Medical Magnus oraz udziela konsultacji i wsparcia psychologicznego dla studentów WSBiNoZ. Zainteresowania: psychodietetyka, psychologia zdrowia i stresu, bierze udział w licznych konferencjach naukowych i szkoleniach (ostatnie szkolenie: Prosto w oczy – psychoterapia zaburzeń lękowych, 02.2022, Polski Instytut Ericksonowski), Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana Na Rozwiązaniu.
NOWOŚĆ
PREMIERA
183.27 zł
dr Agnieszka Gutowska-Wyka Data premiery:July 2, 2022, 3:52 p.m. Czas trwania: 2 godz 19 min
Certyfikat ukończenia
Prezentacja
ze szkolenia
Materiały dodatkowe
To szkolenie należy do cyklu: IEŻ 2022 Zobacz więcej