• Kategorie
Kcalmar.pro dla cateringów
Data publikacji: Feb. 7, 2018

Kcalmar.pro dla cateringów - nowy moduł przyspieszający pracę
 

Kcalmar.pro jako innowacyjna platforma dietetyczna skupiająca ponad 16 000 dietetyków, tworzy przełomowe rozwiązanie dla firm cateringowych. Głównym narzędziem stworzonym przez platformę jest program do tworzenia jadłospisów Kclamar.pro. Idąc krok dalej Kcalmar.pro tworzy wspólną swoista bazę - łącznie program do tworzenia jadłospisów oraz moduł cateringowy. Zintegrowany system pozwala na zarządzanie wszystkimi mechanizmami w firmie cateringowej począwszy od tworzenia jadłospisu, zamówień diety, realizacji zamówień, po dostarczenie paczek do klienta. Kcalmar.pro dla cateringów to narzędzie, które pozwoli na efektywną pracę firmy. Poprzez wdrożenie najnowszych rozwiązań optymalizuje prace zarówno na poziomie zmówienia od klienta, pracy w sektorze gastronomicznym, jak również obejmuje obszar generowania etykiet oraz raportów.

 

Moduł cateringowy – tworzenie jadłospisów
 

System modułu cateringowego Kcalmar.pro zintegrowany został z błyskawicznym kreatorem do tworzenia jadłospisów. Dietetyk opracowuje jadłospisy z użyciem zaawansowanego programu, dzięki rozbudowanej bazie potraw i produktów. Zbilansowane wersje jadłospisów włączone są automatycznie do menu cateringu przygotowanego na potrzeby aktualnej oferty firmy cateringowej. Dodatkowo wprowadzenie nowej funkcjonalności polegającej na automatycznym przeliczeniu kaloryczności jednego jadłospisu np. o wartości 1300 kcal na kilka innych wersji kalorycznych ogranicza czas tworzenia i przeliczania jadłospisów. Opcja ta usprawni pracę dietetyka, a tym samym pozwoli zaoszczędzić czas, który może zostać wykorzystany na tworzenie nowych wariantów diet. Dodatkowo dzięki integracji systemów dietetyk, który dotychczas korzystał z programu Kcalmar.pro może mieć dostęp do zapisanych jadłospisów na własnym profilu w programie.

 

Formularz zamówień
 

Obecnie najefektywniejszą formą składania zamówień przez klientów jest tworzenie czytelnego formularza załączonego bezpośrednio na stronie www danej firmy cateringowej. Dlatego też formularz w Kcalmar.pro dla cateringów został starannie opracowany oraz przetestowany przez specjalistów z branży sprzedaży jak i przez samych klientów. Pozwala na przyjmowanie i przekazywanie informacji zawartych w uzupełnionym formularzu przez klienta bezpośrednio do systemu zarządzania. Stworzony w systemie Kcalmar.pro dla cateringów formularz zamówień na stronie www, pozwala na pełną kontrolę zamówień bez włączania w ten proces biura obsługi klienta. Dodatkowo formularz uwzględnia realizację szybkich form płatności, które pozwalają na automatyczne księgowanie wpłat w systemie bez konieczności dodatkowych weryfikacji wpłat od klienta. Wykorzystanie takiego rozwiązania przyśpieszy przede wszystkim przekaz zamówień do strefy przygotowań zamówienia.

 

Kompleksowe zarządzenie bazą klientów
 

Wprowadzenie modułu cateringowego to całkowita optymalizacja sposobu zarzadzania bazą klientów. Program pozwala elastycznie wprowadzać nowych klientów oraz zarządzać ich zamówieniami. Zapisuje automatycznie i przetwarza zamówienia zrealizowane poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej firmy cateringowej. Dostępną bazę klientów, jako integralną zakładkę systemu można wykorzystać do sprawnego filtrowania i grupowania klientów. Dodatkowe funkcjonalności takie jak automatyczne przypomnienie o kończącym się okresie zamówień oraz generowanie maili i przypomnień pozwoli na stały kontakt z klientem bez udziału pracowników biura obsługi. 

 

Tworzenie raportów wewnętrznych
 

Kcalmar.pro dla cateringów generuje raporty poprzez całościową analizę zamówień w wybranym okresie, które mogą zostać przekierowane do poszczególnych stref pracy tj. kuchnia, pakownia, rozdzielnia. Przykładowy raport trafiający ostatecznie na kuchnię łączy wszystkie złożone zamówienia. Dzięki temu zawiera informacje dotyczące całkowitej sumy potraw oraz poszczególnych składników, jakie muszą zostać wykorzystane w celu przygotowania poszczególnych potraw przez dział kuchni. Analogicznie system generuje również raporty na pakownie, pozwalając tym samym na podstawie jednego dokumentu planować prace na danym stanowisku. System skupiając te funkcjonalności pozwala na zaoszczędzanie czasu poprzez wykluczenie konieczności korzystania z innych sposobów przekazu informacji pomiędzy przyjęciem zmówienia a jego wykonaniem.

 

Kreator etykiet
 

Kolejną funkcją, która usprawnia zarzadzanie i pracę dzięki wdrożeniu modułu cateringowego jest bezpośrednie tworzenie etykiet z programu. Na podstawie informacji z bazy zamówień, program pozwala na wydruk gotowych etykiet na pudełka i paczki. Dzięki możliwości załączenia logo firmy, pojawi się ono również na etykietach, co ostatecznie podniesie wizualną wartość etykiety. Na etykietach umieszczonych na paczkach można umieścić najważniejsze informacje takie jak: logo, nazwa i dane kontaktowe cateringu, ID zamówienia, diety i adresu, telefon kontaktowy oraz inne elementy, które pozwolą na czytelny przekaz zamówienia zarówno dla klienta jak i dostawcy. Widoczność wartości odżywcze, zawartości alergenów, terminu spożycia czy warunków przechowania możliwa jest poprzez wydruk gotowych etykiet na pudełka, które można wygenerować wprost z modułu cateringowego Kclamar.pro.

 

Dostarczenie zamówień
 

Brak sprawnego dostarczania zamówień złożonych przez klienta niejednokrotnie były przyczyną wydłużenia czasu dostaw, co ostatecznie rzutowało na niezadowolenie klienta. System Kcalmar.pro dla cateringów poprzez tworzenie raportów dla kurierów, usprawnia system dostaw. Kurier otrzymuje raport z systemu, który przedstawia harmonogram kolejnych zamówień, planując ponadto najkrótsza trasę, co pozwala przyspieszyć czas dostaw oraz ograniczyć koszty. Wszystkie najważniejsze informacje zawarte są w jednym dokumencie generowanym w systemie- ID zamówienia, diety i adresu – wszystko, co najważniejsze dla dostawcy, przy zachowaniu poufności danych wrażliwych i spójności z etykietami. Dla efektywniejszej pracy kurierów tworzona jest ponadto aplikacja mobilna.

 

Kcalmar.pro dla cateringów - podsumowanie
 

Moduł cateringowy, jako rozbudowany system do kompleksowego zarządzania firmą pozwala na wykorzystanie nowoczesnych funkcjonalności z poziomu jednego sytemu dla kilku pracowników firmy. Przydział poszczególnych obowiązków przez osobę zarządzającą pozwala na jednoczesną prace kliku osób, które mogą indywidualnie: przyjmować zamówienia, generować raporty, sprawdzać stany magazynowe, tworzyć jadłospisy czy monitorować status i ilość zamówień. Wyżej wymienione opcje pozwolą na zoptymalizowanie pracy oraz zminimalizowanie ryzyka błędów wynikających często z korzystania z wielu niespójnych rozwiązań. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, jakimi dysponuje system modułu cateringowego Kcalmar.pro pozwoli na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku i pozyskiwanie nowych klientów.

Magdalena Koropatwa

Magdalena Koropatwa

Dietetyk

Mgr dietetyki- absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na kierunku Dietetyka oraz Żywienie Człowieka i Dietetyka. Zainteresowania oraz prace naukowe skupia wokół chorób metabolicznych w tym cukrzycy. Autor prac dotyczących miedzy innymi pozyskiwania substancji biologicznie czynnych wypływających na poprawę stanu glikemii. Swoją wiedzę z zakresu dietoterapii zdobywa na licznych szkoleniach oraz …