Monika Dudek

Dietetyk


mgr Monika Dudek - absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktorantka na Studiach Doktoranckich przy Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dietetyk w Simply Diet. OSTEO-REH we Wrześni oraz w Centrum Rekreacyjnym Fabianowo Sport & Beauty w Poznaniu. Autorka artykułów dla takich czasopism jak Współczesna dietetyka, Kcalmar.com, Piotr i Paweł (Spiżarnia Smaków).

Ostatnie wpisy:

Diabulimia – o pacjentach z zaburzeniami odżywiania w gabinecie dietetyka

streetwear-1657192_1920

Diabulimia – o pacjentach z zaburzeniami odżywiania w gabinecie dietetyka

Zaburzenia odżywiania są zaliczane przez psychiatrów do zespołów o charakterze behawioralnym, w którym można wyodrębnić zaburzenia fizjologiczne oraz czynniki fizyczne. Należą do chorób cywilizacyjnych, stanowiących poważny problem społeczny, gdyż dotykają coraz większe grono osób. Według lekarzy ów zaburzenia mogą rozwijać się w różny sposób. Do typowych from, zaliczyć można np. bulimię, anoreksję. Natomiast wśród niespecyficznych postaci zaburzeń odżywiania wyróżnia się połączenie ww. i/lub dodatkowo występowanie jednostki chorobowej mającej charakter przewlekły, czego dobrym przykładem jest diabulimia.

Czytaj dalej

Zespół metaboliczny – suplementy diety i żywność, wspomagająca leczenie

belly-2354_1920

Zespół metaboliczny – suplementy diety i żywność, wspomagająca leczenie

W roku 2005 IDF (Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna, ang. International Diabetes Federation ) zdefiniowała Zespół Metaboliczny (ZM, ang. metabolic syndrome, MS). Uważa się, że ZM to współistnienie połączonych czynników metabolicznych (otyłość wisceralną, nadciśnienie tętnicze, upośledzona tolerancja glukozy, zaburzenia lipidowe, procesy zapalne), które zwiększają ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 lub chorób sercowo-naczyniowych (których podłożem jest miażdżyca).

Czytaj dalej

Przewlekłe zapalenie trzustki – zalecenia dietetyczne

alcohol-1961542_1920

Przewlekłe zapalenie trzustki – zalecenia dietetyczne

Przewlekłe zapalenie trzustki (PZT) określane jest przez lekarzy jako długotrwały proces zapalny dotykający miąższu narządu, powodujący powstanie nieodwracalnych zmian morfologicznych w obrębie trzustki. Wspomniany proces związany jest z postępującą niewydolnością zarówno zewnątrz- jak i wewnątrzwydzielniczą narządu. Wczesny okres choroby można rozpoznać poprzez wykonanie badania histopatologicznego.

Czytaj dalej

Postępowanie żywieniowe przy zabiegach na przewodzie pokarmowym

isolated-1188036_1920

Postępowanie żywieniowe przy zabiegach na przewodzie pokarmowym

Postępowanie żywieniowe, prowadzone przez dietetyka, stanowi nieodłączną część, wybranej przez lekarzy, terapii pacjenta przebywającego w szpitalu, np. na oddziale chirurgicznym. Właściwe postępowanie żywieniowe przy zabiegach na przewodzie pokarmowym pozwoli na poprawę lub utrzymanie jego stanu odżywienia, co bezpośrednio wpływa na efekty leczenia farmakologicznego/ operacyjnego, a także wiąże się z lepszym rokowaniem, pozytywnym wpływem a okres rekonwalescencji pacjenta.

Czytaj dalej

Dieta podczas chemioterapii – wskazówki dla dietetyka

cancer-389921_1920

Dieta podczas chemioterapii – wskazówki dla dietetyka

Choroby nowotworowe są drugą, po schorzeniach układu krążenia, przyczyną śmierci pacjentów w polskich szpitalach/hospicjach. W większości przypadków wiążą się z występującymi zaburzeniami odżywiania, trudnością spożywania posiłków przez pacjentów, co związane jest z dolegliwościami będącymi objawem choroby lub wynikiem wybranego sposobu leczenia pacjenta onkologicznego.

Czytaj dalej

Edukacja żywieniowa rodziców – zdrowe nawyki od najmłodszych lat

apple-256261_1920

Edukacja żywieniowa rodziców – zdrowe nawyki od najmłodszych lat

W czasach rosnącego chaosu w kwestii żywieniowych zaleceń, spowodowanego głównie masowym publikowaniem, często sprzecznych informacji na temat prawidłowych zachowań żywieniowych, a także zmian wynikających z różnorodnych podejść w zakresie analiz owego zagadnienia, rośnie także potrzeba sukcesywnego zmniejszania dezorientacji panującej wśród społeczeństwa. Dodatkowo wielu specjalistów, dietetyków i lekarzy, zwraca uwagę na konieczność usystematyzowania wiedzy z zakresu edukacji żywieniowej, m.in. związanej z żywieniem dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej

Hemochromatoza – charakterystyka i zalecenia dietetyczne

blood-1813410_1920

Hemochromatoza – charakterystyka i zalecenia dietetyczne

Przyjmując w gabinecie dietetycznym pacjenta z hemochromatozą, warto znać podstawową definicję tej jednostki chorobowej i umiejętnie odróżniać ją od innych. Nadmierne gromadzenie żelaza w komórkach organizmu ludzkiego, które nie wywołuj zmian w strukturze oraz czynności narządów, przez lekarzy jest nazywane hemosyderozą. Natomiast hemochromatoza to spichrzenie żelaza, które przebiega z uszkodzeniem narządowym. W medycynie wyróżnia się hemochromatozę pierwotną i wtórną.

Czytaj dalej

Kurkuma – nie zapominaj o niej w jadłospisach pacjenta

curry-13282_640

Kurkuma – nie zapominaj o niej w jadłospisach pacjenta

Kurkuma inaczej Ostryż długi (Curcuma longa L.) to roślina uprawiana przede wszystkim  w krajach o klimacie tropikalnym, natomiast jej postać dziko rosnącą możemy spotkać  tylko w Indiach. W Polsce zmielona i wysuszona część podziemna tej rośliny jest również nazywana szafranem indyjskim. W licznych książkach kulinarnych, wspomina się o niej jako o  najzdrowszej przyprawie na świecie. Jaki rzeczywiście kurkuma ma wpływ na nasze zdrowie? Czy warto włączać ją do jadłospisu naszych pacjentów?

Czytaj dalej

Szkolenia dla dietetyków – czy warto?

startup-593341_1920-2

W obecnej chwili obserwuje się stały i liczny wzrost liczby gabinetów dietetycznych, konkurencja na rynku pracy zwiększa się, w wyniku czego koniecznością staje się stałe i systematyczne rozwijanie swoich umiejętności podczas konferencji lub szkolenia dla dietetyków. Takie działania pozwolą na uzyskanie atrakcyjności w oczach potencjalnych pacjentów, czy pracodawców oferujących możliwość zatrudnienia np. w centrum fitness czy prywatnej poradni. Z pewnością, w dzisiejszych czasach istnieje konieczność wykazania się licznymi cechami, wyróżniającymi spośród innych kandydatów, a zadanie to raczej nie należy do najłatwiejszych.

Warsztaty, konferencje i szkolenia dla dietetyków

Dostęp do wiedzy (np. z zakresu żywienia człowieka, form aktywności fizycznej) jest coraz lepszy i można śmiało powiedzieć, że stał się standardem, zapewnionym każdej osobie, niezależnie od jej statusu społecznego.

Czytaj dalej